Copyright 2020 - Custom text here

สั่งประกอบ

ปั๊มแรงดันพร้อมเครื่องยนต์ 90 แรงม้า

ประกอบสำเร็จรูปพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าที่ชัยภูมิ เครื่องยนต์ TD27 กับปั๊มน้ำแรงดันสูงเพชรรวงข้าวขนาด 4"x4" 3 ใบพัด แรงเหนือกว่าปั๊มทุกรุ่นในตลาดในราคาเดียวกัน

เราลองมาติดตามการทำงานของเครื่องนี้กับโครงการสวนทุเรียน โครงการสวนทุเรียน 200 ไร่ ก่อนการส่งมอบให้ลูกค้าเราได้ทำการทดสอบความพร้อมของเครื่องและการทำงานของเครื่องยนต์และอุปกรณ์ส่วนควบต้องเตรียมให้พร้อมเพราะหน้างานเราไม่ต้องวิ่งหาซื้ออุปกรณ์เหล่านี้เพราะลูกค้าบางรายไม่ได้เตรียมและไม่เข้าใจการทำงานของปั๊มน้ำมากนักต้องอาศัยช่างเป็นหลัก เรามาดูดว่าเครื่องนี้มีอะไรบ้าง
เครื่องยนต์ประกอบปั๊มสำเร็จรูป

เรามาดูการติดตั้งปั๊มน้ำเพชรรวงข้าวพร้อมเครื่องยนต์ TD 27

 

 

อุปกรณ์ท่อดูด boss ช่วย

การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์

ป๋าให้กำลังใจ boss

ระยะทางการเดินไปแหล่งน้ำ

ท่อประธานที่เดินแล้ว

ท่อและอุปกรณ์

ขอพักเหนื่อย

 

อุปกรณ์ถึงที่ติดตั้ง

 

ปั๊ฒน้ำถึงทีติดตั้ง

 

 

รอการติดตั้ง

 

เคลื่อนย้ายเข้าที่ติดตั้ง

 

ถึงแล้วสถานที่ติดตั้ง

 

 

ไห้วเจ้าที่เจ้าทาง

 

 

ท่อประธาน 4"

 

 

คุณหมอ เจ้าของเครื่อง

 

ส่งมอบให้คนนี้ดูแล

 

เจ้ ขนเสบียงน้ำอาหาร

 

ข้ามแพเพื่อนไปที่แปลง

   

ท่อแขนง

     

ต่อใหม่ ท่อแตก

 

ช่วยกันต่อท่อแขนง

 

ทอลองสปริงเกอร์ Anan

 

 

ในที่สุดเจ้าก็กลับสู่ดินเพื่อให้ผลแด่เรา

 
ดีใจที่ได้มีส่่วนร่วมในการปลูก
ขอบคุณที่ใช้บริการเรา
 
เราจะรออีก 5 ปี
 

 

สองมือบรรจงปลูกรักเหมือนลูก

 
จะรอให้ถึงวันนั้นวันที่เจ้าให้ผลผลิต

 

ขอบคุณทุกความยากลำบาก

   

ตรงนี้เป็นพื้นการติดตั้งเครื่องยนต์พร้อมปั๊มน้ำเพชรรวงข้าว  ลูกค้าสร้างโรงเรือนให้สำหรับการติดตั้ง พื้นที่ตรงนี้ 200 ไร่แปลงเดียว

การประกอบ

การใช้งาน

ขนาดพื้นที่

ราคาจะเปิดสักเท่าไรดีนะครับ

เหมาะสำหรับระบบ

ท่อประธาน

ท่อดูด

ข้อควรจำ

Search

ส่วนที่เกียวข้อง

01 Apr 2018 01:43 - Super User
เครื่องยนต์ พร้อมปั๊ม 4085

เรามาประกอบเครื่องยนต์ 18 แรงม้ากับปั๊มขนาดเล็ก [ ... ]

4085Read more...
10 Apr 2018 01:43 - Super User
เครื่องยนต์ พร้อมปั๊ม 4085n

เรามาประกอบเครื่องยนต์ 18 แรงม้ากับปั๊มขนาดเล็กแต่เต็มประสิทธิภาพการใช้งาน [ ... ]

4080Read more...
10 Apr 2018 14:25 - Super User

ปั๊มแรงดันเพชรรวงข้าวประกอบกับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ [ ... ]

4093Read more...
Other Articles

งานติดตั้้งปั๊มน้ำเพชรรวงข้าวพร้อมเครื่องยนต์ 90 แรงม้า

f t g m