ถ่ายภาพมาหลายปียังไม่เคยถ่ายสินค้าตัวเองสักครั้งปีนี้ขอลอง

การทดสอบปั๊มแรงดันสูงเพชรรวงข้าวรุ่น 4090 ขนาด 4″x3″ 3 ใบพัด เครื่องยนต์ D580 ,855 CC

ทดสอบ ณ วัดแทนวันดี กทม

 

Translate »