Copyright 2020 - Custom text here

สามสูบกับปั๊มแรงดัน 4093 4093

ปั๊มแรงดันสูง 4093 กับเครื่องยนต์ 19 HP

เครื่องยนต์ Iseki  19hp  กับปั๊มน้ำเพชรรวงข้าว Model:4093  4"x3" 3 ใบพัด

ปั๊มแรงดันสูงเพชรรวงข้าวพร้อมเครื่องยนต์แท่น ล้อเข็น หรือ เพิ่มหูลาก ขนาดของปั๊มเลือกตามความต้องการการใช้น้ำของลูกค้า เราประกอบตามความต้องการของลูกค้าตามงบประมาณ

 

เครื่องยนต์ 19 hp iseki

ปั๊มแรงดันสูงเพชรรวงข้าว 4"x3" 3 ใบพัด

แท่น ล้อลาก

การประกอบ

การประกอบ

การใช้งาน

ขนาดพื้นที่

ราคาจะเปิดสักเท่าไรดีนะครับ

เหมาะสำหรับระบบ

ท่อประธาน

ท่อดูด

ข้อควรจำ

ข้อควรระวังประการหนึ่งของการใช้เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งคือความเร็วของใบพัดถ้าความเร็วเปลี่ยนคุณสมบัติต่าง ๆ ของการสูบน้ำก็จะเปลี่ยนตาม เพราะตามทฤษฎีแล้ว

 ดังนั้นเมื่อใช้งาน เครื่องสูบน้ำจึงควรจะหมุน ให้ได้ความเร็วรอบตามที่บริษัทผู้ผลิตได้ระบุไว้ในหนังสือคู่มือ ของเครื่องสูบน้ำนั้น ๆ เสมอ (รอบแนะนำ 1450-2200  หรือดูคู่มือของผู้ผลิตนั้นๆ )

ลูกค้าท่านในที่ใช้เครื่องลองอ่านข้อควรระวังให้ดีใช้ปั๊มน้ำให้เหมาะกับเครื่องยนต์ถ้าไม่มีเวลาก็ให้เลือก เพชรรวงขข้าวดูแลแทนท่าน

 

Search

ส่วนที่เกียวข้อง

10 Apr 2018 14:25 - Super User

ปั๊มแรงดันเพชรรวงข้าวประกอบกับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ [ ... ]

4093Read more...
10 Apr 2018 14:25 - Super User
ปั๊มแรงดันสูงเพชรรวงข้าวmodel 4092 (2)

ปั๊มแรงดันเพชรรวงข้าวร่น 4093 ประกอบกับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่

สำหรับปั๊มแรงดันสูงเพชรรวงข้าว [ ... ]

4093Read more...
09 May 2018 11:52 - Super User
ปั๊มน้ำแรงดันสูงประกอบเครื่องยนต์พร้อมใช้งาน

 ปั๊มแรงดันสูงเพชรรวงข้าวประกอบเครื่องยนต์พร้อมใช้งาน

 

คุณสมบัติเครื่องยนต์และปั๊มน้ำแรงดันสูง

ปั๊มแรงดันเพชรรวงข้าว [ ... ]

เครื่องยนต์สี่สูบ...Read more...
Other Articles

งานติดตั้้งปั๊มน้ำเพชรรวงข้าวพร้อมเครื่องยนต์ 90 แรงม้า

f t g m