Copyright 2021 - Custom text here

ปั๊มแรงดันพร้อมเครื่อง 11 hp

ปั๊มแรงดันเพชรรวงข้าว 4020 พร้อมเครื่องยนต์ 11 แรงม้า

ราคา 45000.-

ปั๊มแรงดันพร้อมเครื่อง 11 hp

ปั๊มแรงดันเพชรรวงข้าว 4030 พร้อมเครื่องยนต์ 11 แรงม้า 3"x3" 3 ใบพัด

 

ราคา 48000.-

ปั๊มแรงดันพร้อมเครื่อง 14 hp

ปั๊มแรงดันเพชรรวงข้าว 4090  4"x3" 3 ใบพ้ด พร้อมเครื่องยนต์ 14 แรงม้า

 

 

 

 

 

ราคา 55000.-

ปั๊มแรงดันพร้อมเครื่อง 12 hp

ปั๊มแรงดันเพชรรวงข้าว 4080 4"x3" 2 ใบพัด  พร้อมเครื่องยนต์ 12 แรงม้า

 

 

 

 

 

 

ราคา 53000.-

Search

ส่วนที่เกียวข้อง

10 Apr 2018 01:43 - Super User
เครื่องยนต์ พร้อมปั๊ม 4085

เรามาประกอบเครื่องยนต์ 18 แรงม้ากับปั๊มขนาดเล็ก

 

สำหรับการประกอบแท่นสำเร็จรูปนี้

รอพบกับเราเร็วๆ [ ... ]

4080Read more...
09 May 2018 11:52 - Super User
ปั๊มน้ำแรงดันสูงประกอบเครื่องยนต์พร้อมใช้งาน

 ปั๊มแรงดันสูงเพชรรวงข้าวประกอบเครื่องยนต์พร้อมใช้งาน

 

คุณสมบัติเครื่องยนต์และปั๊มน้ำแรงดันสูง

ปั๊มแรงดันเพชรรวงข้าว [ ... ]

เครื่องยนต์สี่สูบ...Read more...
12 Apr 2018 14:25 - Super User
ปั๊มแรงดันสูงเพชรรวงข้าวเครื่องยนต์

ปั๊มแรงดันเพชรรวงข้าวปั๊มแรงดัน 4"X4" 2 [ ... ]

8092Read more...
Other Articles

f t g m