ปั๊มแรงดันเพชรรวงข้าว 4090  4"x3" 3 ใบพ้ด พร้อมเครื่องยนต์ 14 แรงม้า

 

 

 

 

 

ราคา 55000.-