ปั๊มแรงดันเพชรรวงข้าว 4030 พร้อมเครื่องยนต์ 11 แรงม้า 3"x3" 3 ใบพัด

 

ราคา 48000.-