ปั๊มแรงดันเพชรรวงข้าว 4020 พร้อมเครื่องยนต์ 11 แรงม้า

ราคา 45000.-