ปั๊มแรงดันเพชรรวงข้าว 4020 พร้อมเครื่องยนต์ 11 แรงม้า

ราคา 45000.-

ปั๊มแรงดันเพชรรวงข้าว 4030 พร้อมเครื่องยนต์ 11 แรงม้า 3"x3" 3 ใบพัด

 

ราคา 48000.-

ปั๊มแรงดันเพชรรวงข้าว 4090  4"x3" 3 ใบพ้ด พร้อมเครื่องยนต์ 14 แรงม้า

 

 

 

 

 

ราคา 55000.-

ปั๊มแรงดันเพชรรวงข้าว 4080 4"x3" 2 ใบพัด  พร้อมเครื่องยนต์ 12 แรงม้า

 

 

 

 

 

 

ราคา 53000.-