Copyright 2021 - Custom text here

Content

  • เราเป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดของคุณ

เราไม่เพียงแต่ผลิตเครื่องปั๊มน้ำแรงดันสูงเท่านั้น แต่เราตระหนักดีว่าการเกษตรที่แท้จริงควรเป็นอย่างไร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่น่าเชื่อถือและ บริการที่จริงใจของเราเป็นที่ยอมรับอย่างสูงจากทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายเพื่องานด้านการเกษตร คือผลลัพธ์จากความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างเรากับเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นไร่ผลไม้ ทุเรียน หรือการเพาะปลูกในที่แห้งแล้ง เราคือพันธมิตรที่ดีที่สุด และเราเติบโตอย่างต่อเนื่องรับมือกับภาวะการขาดแคนน้ำเพื่อนการเกษตร แน่นอนอนาคตของงานเกษตรกรรมด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน แลุะมุ่งมัน เรา ขอเป็นส่่วนหนึ่งของ เกษตรกรไทยตลอดไป

 

  • การเพาะปลูกในที่แห้งแล้งขาดแคลน้ำ

ได้เวลาสัมผัสกับปั๊มน้ำแรงดันสูงเพชรรวงข้าวที่มีแรงส่งสูงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งถือเป็นผลงานจากความรักที่เรามีต่องานเกษตรกรรม เพื่อเกษตรชาวนา ชาวสวนทุเรียน สวนลำใยเพื่อการส่งออก เรา เพชรรวงข้าวขอเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนั้น

  • เราขอเป็นผู้ให้ความเชี่ยวชาญในการผลิตปั๊มน้ำแรงดันสูง

หากปราศจากปั๊มน้ำแรงดันสูง สิ่งที่เป็นไปได้ในการทำการเกษตรคืออะไร ? เราก็ไม่สามารถสร้างผลผลิตได้ดังที่เราคาดหวัง สิ่งที่ตามมาคือการขาดรายได้เพื่อการดำรงชีวิต เราตั้งใจมอบสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเกษตรกรไทย ด้วยปั๊มแรงดันสูงที่ทรงประสิทธิ์ภาพ หล่อจากโรงงานที่ทันสม้ย หล่อด้วยเตาไฟฟ้าสำหรับระบบน้ำเป็นสิ่งที่เรากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งน้ำระยะไกลๆ เราเติบโตร่วมกับปั๊มน้ำมานานกว่า 20 ปี บ้านเราเรามีแหล่งน้ำจำกัด เราจึงนำเสนอปั๊มแรงดันสูงที่ดีๆ ตราเพชรรวงข้าว นอกจากนี้ เราจะเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพของชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น

 

  • สิ่งที่ท้าทายเราคือ ความต้องการใช้น้ำของเกษตรกรไม่มีที่สิ้นสุด

เรามุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์หรือไม่? ตามความคิดของเรามุ่งเน้นไปที่ความต้องการของผู้ใช้ การพัฒนาของเราให้ความสำคัญกับการลงมือปฏิบัติและทดลองการใช้งานจริงก่อนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน พวกเรา ในฐานะผู้ผลิตปั๊มน้ำแรงดันสูงเชี่ยวชาญด้านน้ำ พร้อมรับมือกับความท้าทายกับความแห้งแล้ง เพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่ดีสู่ประชากรไทย และ ในโลกใบนี้

 

สิ่งท้าท้ายของเราคือ "ความต้องการใช้น้ำเพื่อการการเกษตร"

  • ส่งเสริมความแข็งแกร่งชุมชน กับสิ่งประดิษฐ์ของเรา

ตั้งแต่ปี 2520 เราบริษัทเล็กๆ  เติบโตในแนวทางที่ไม่เหมือนใคร ด้วยความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะสนับสนุนและแก้ปัญหาในเรื่องการส่งน้ำ เราใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของเราในฐานะผู้ผลิตปั๊มน้ำ และผู้ให้บริการแก่เกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำแรงดันสูงเพชรรวงข้าว การประกอบปั๊มพร้อมเครื่องยนต์เล็ก และเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ ๆ อื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งานของเกษตรกร การดำรงชีวิต ในแบบแผนของชุมชนที่แข้มเข็ง คำถามของเราและความท้าทายของเรายังคงเหมือนเดิม นั่นก็คือ เราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อตอบสนองความต้องการและพัฒนาชีวิตของเกษตรกรในชุมชนให้ดีขึ้นสำหรับวันนี้ พรุ่งนี้ และวันต่อๆ ไป อีกนานเท่านาน เพื่อชุมชนคนใช้ปั๊มแรงดันสูงเพชรรวงข้าวที่เข็มเข็ง ตรงนี้คือคำตอบของชุมชนแห่งนี้

 

  • แนวคิดใหม่ๆ เกิดขึ้นเสมอ

พลังความคิดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

  • สู่แนวทางการประหยัดพลังงาน

เราออกแบบปั๊มมาเพื่อให้มีประสิทธิ์ภาพสูงสุดด้วยราคาประหยัดและการใช้แรงม้าที่น้อยกว่าปั๊มทั่วไปในท้องตลาดนั่นก็คือการประหยัดการใช้พลังงานจาก เชื้อเพลิงฟอสซิล ให้น้อยลง แต่ให้งานมากกว่าในเวลาเดียวกัน (ปั๊มลักษณะเดียวกัน)

  • ที่สุดของการพัฒนานั่นก็คือ เพื่อผลิตอาหารเลี้ยงประชากรของเราและของโลกใบนี้

สู่ความยั่งยืนทางอาหาร ประเทศของเราได้ชื่อว่า "ในน้ำทีปลาในนามีข้าว" คำพูดนี้ถูกต้องเสมอมาเรามีทรัพยากรธรรมชาติมากมายรอการพัฒนาและต่อยอด การผลิตข้าวหอมมะลิ ทุเรียน และอีกหลายๆ อย่าง เพื่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก เราขอเป็นส่วนเล็กๆ ของการผลิตแหล่งอาหารของประเทศ สู่ทุก ๆ ครัวเรือน ของสังคมเกษตรกรรม

Search

ส่วนที่เกียวข้อง

10 Apr 2018 01:43 - Super User
เครื่องยนต์ พร้อมปั๊ม 4085

เรามาประกอบเครื่องยนต์ 18 แรงม้ากับปั๊มขนาดเล็ก

 

สำหรับการประกอบแท่นสำเร็จรูปนี้

รอพบกับเราเร็วๆ [ ... ]

4080Read more...
09 May 2018 11:52 - Super User
ปั๊มน้ำแรงดันสูงประกอบเครื่องยนต์พร้อมใช้งาน

 ปั๊มแรงดันสูงเพชรรวงข้าวประกอบเครื่องยนต์พร้อมใช้งาน

 

คุณสมบัติเครื่องยนต์และปั๊มน้ำแรงดันสูง

ปั๊มแรงดันเพชรรวงข้าว [ ... ]

เครื่องยนต์สี่สูบ...Read more...
12 Apr 2018 14:25 - Super User
ปั๊มแรงดันสูงเพชรรวงข้าวเครื่องยนต์

ปั๊มแรงดันเพชรรวงข้าวปั๊มแรงดัน 4"X4" 2 [ ... ]

8092Read more...
Other Articles

งานติดตั้้งปั๊มน้ำเพชรรวงข้าวพร้อมเครื่องยนต์ 90 แรงม้า

f t g m