Copyright 2020 - Custom text here

เครื่องยนต์ toyota กับเพชรรวงข้าว

วันนี้ได้รับเครื่องจากเพื่อนคนหนึ่งส่งเครืองยนต์ 4JB1 มาให้ทำการประกอบกับปั๊มน้ำสักรุ่นหนึ่งรุ่นไหนก็ได้ราคาไม่สนใจขอให้ใช้งานได้ตามเป้าหมายแต่มีโจทย์มาให้คือเครือง 4JB1 และกำหนดพื้นที่มาให้ขนาด ของแหล่งน้ำชนิดพืชที่ปลูกแบบนีัง่ายไม่ยากสำหรับเรา ก็ลองจัดไปตามที่ลูกค้าบอก

การประกอบ

  • ชนิดเครื่องยนต์ isuzu 4JB1 88 แรงม้า
  • ปั๊มน้ำแรงดันสูงเพชรรวงข้าว

Search

ส่วนที่เกียวข้อง

01 Apr 2018 01:43 - Super User
เครื่องยนต์ พร้อมปั๊ม 4085

เรามาประกอบเครื่องยนต์ 18 แรงม้ากับปั๊มขนาดเล็ก [ ... ]

4085Read more...
10 Apr 2018 01:43 - Super User
เครื่องยนต์ พร้อมปั๊ม 4085n

เรามาประกอบเครื่องยนต์ 18 แรงม้ากับปั๊มขนาดเล็กแต่เต็มประสิทธิภาพการใช้งาน [ ... ]

4080Read more...
10 Apr 2018 14:25 - Super User

ปั๊มแรงดันเพชรรวงข้าวประกอบกับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ [ ... ]

4093Read more...
Other Articles

งานติดตั้้งปั๊มน้ำเพชรรวงข้าวพร้อมเครื่องยนต์ 90 แรงม้า

f t g m