4093

เครื่องยนต์ Iseki  19hp  กับปั๊มน้ำเพชรรวงข้าว Model:4093  4"x3" 3 ใบพัด

ปั๊มแรงดันสูงเพชรรวงข้าวพร้อมเครื่องยนต์แท่น ล้อเข็น หรือ เพิ่มหูลาก ขนาดของปั๊มเลือกตามความต้องการการใช้น้ำของลูกค้า เราประกอบตามความต้องการของลูกค้าตามงบประมาณ

 

เครื่องยนต์ 19 hp iseki

ปั๊มแรงดันสูงเพชรรวงข้าว 4"x3" 3 ใบพัด

แท่น ล้อลาก

การประกอบ

การประกอบ

การใช้งาน

ขนาดพื้นที่

ราคาจะเปิดสักเท่าไรดีนะครับ

เหมาะสำหรับระบบ

ท่อประธาน

ท่อดูด

ข้อควรจำ

ข้อควรระวังประการหนึ่งของการใช้เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งคือความเร็วของใบพัดถ้าความเร็วเปลี่ยนคุณสมบัติต่าง ๆ ของการสูบน้ำก็จะเปลี่ยนตาม เพราะตามทฤษฎีแล้ว

 ดังนั้นเมื่อใช้งาน เครื่องสูบน้ำจึงควรจะหมุน ให้ได้ความเร็วรอบตามที่บริษัทผู้ผลิตได้ระบุไว้ในหนังสือคู่มือ ของเครื่องสูบน้ำนั้น ๆ เสมอ (รอบแนะนำ 1450-2200  หรือดูคู่มือของผู้ผลิตนั้นๆ )

ลูกค้าท่านในที่ใช้เครื่องลองอ่านข้อควรระวังให้ดีใช้ปั๊มน้ำให้เหมาะกับเครื่องยนต์ถ้าไม่มีเวลาก็ให้เลือก เพชรรวงขข้าวดูแลแทนท่าน